Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  aforystyczny mający cechy aforyzmu.
  aforyzm zwięzłe zdanie, wyrażające myśl moralną, filoz. itp., maksyma, sentencja, "złota myśl" (por. gnoma; bon mot; apoftegmat).
 

Etym. - gr. aphoristikós 'wytyczający; aforystyczny' i aphorismós 'definicja; aforyzm od aphorídzein 'określać granice, definiować'; zob. apo-; horídzein, zob. horyzont.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku