Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  volta muz. oznaczenie pierwszego (prima v.) a. drugiego (seconda v.) zakończenia w powtarzanych odcinkach utworu (por. repetycja; wolta).
 

Etym. - wł. 'zwrot, obrót; raz; wolta' od volgere 'kręcić, obracać (się)' z łac. volvere, zob. wolumen; por. wolta; woltyżer.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku