Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  montaż montowanie, składanie z poszczególnych części (i łączenie, ustawianie) maszyn, urządzeń, budowli, dzieł rzeźbiarskich; łączenie poszczególnych części (odcinków) w jedną art., kompozycyjną całość (np. w filmie, RTV).
  montażysta specjalista opracowujący montaże film., RTV.
  monter robotnik montujący, składający, instalujący maszyny, aparaty, urządzenia.
 

Etym. - fr. montage 'podnoszenie; montaż' i monteur 'monter' od monter 'wchodzić; wzbierać; ekwipować; zestawiać' od łac. mons dpn. montis 'góra'; por. fotomontaż; ultramontanizm.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku