Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  -CHRON(O)- w złożeniach: czas.
  chronologiczny ułożony wg następstwa wydarzeń, kolejności dat.
  chronometr b. dokładny przenośny zegar sprężynowy (gł. w astr. i nawigacji).
  chronologia następstwo, kolejność dat, okresów, wydarzeń w czasie; nauka o mierzeniu i ustalaniu czasu.
  chroniczny med. przewlekły, zastarzały, długotrwały.
  chronobiologia nauka o zagadnienaich związanych z rytmem biologicznym organizmów.
 

Etym. - gr. chrónos 'czas' por. anachronizm; kronika; synchro-; zob. biologia; -log; log- metr.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku