Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  szyfr zapis tekstu za pomocą jednej z wielu metod mających na celu zatajenie treści tekstu przed osobami niepowołanymi, zwł. w korespondencji dypl., wojsk. i handl.
 

Etym. - fr. chiffre 'cyfra; jw.; monogram' ze śrdw.łac. cifra 'zero' od arab. sifr 'pusty; zero'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku