Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  -SOM(A) w złożonych nazwach biol., psychol.; posiadający (takie) ciało.
  somatotropina (STH) hormon wzrostowy, najważniejszy hormon przedniego płata przysadki mózgowej.
  somatyczny dotyczący ciała, somy; fizyczny, cielesny.
  -SOMIA w złożeniach: (określona) budowa ciała.
sōma-sēma gr. 'ciało grobowcem' dla duszy, orficka koncepcja, widząca w ciele więzienie a. grób, w którym dusza - pierwiastek boski, pokrewny bogom - jest uwięziona.
  soma całość organizmu z wyjątkiem komórek rozrodczych; ciało (jako przeciwieństwo psyche).
 

Etym. - gr. sōmatikós 'cielesny' od sōma 'ciało; osoba; życie; całość'; por. chromosomy; leptosomatyk; makrosomia; zob. -trop-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku