Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  asocjacja ugrupowanie, zespół; psych. kojarzenie wyobrażeń, z których jedno przywołuje na myśl drugie; chem. łączenie się cząsteczek w większe zespoły.
  asocjacjonizm kierunek psychol. XVIII i XIX w., wg którego cały mechanizm życia psych. podporządkowany jest działaniu praw kojarzenia się wyobrażeń, idei.
 

Etym. - śrdw.łac. associatio 'połączenie' z łac. associare 'przyłączać się, stowarzyszać się, sprzymierzać się'; zob. ad-; socius, zob. socjalny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku