Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ankieta zbieranie informacji przez zadawanie pytań; badanie różnych dziedzin życia, zagadnień, poglądów, opinii publ. za pomocą pytań zadawanych określonej grupie osób a. ogółowi czytelników, słuchaczy itp.; kwestionariusz, formularz ankietowy z pytaniami; (a. personalna) kwestionariusz wypełniony wraz z życiorysem (por. curriculum vitae) na żądanie władz, zakładu pracy a. organizacji.
 

Etym. - fr. enquéte 'wywiad; dochodzenie' od enquérir 'wypytywać się; dowiadywać się' z łac. inquirere 'dowiadywać się'; zob. in- 2; quaerere, zob. kwesta.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku