Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  -TONIA w złożeniach: stan a. stopień napięcia (ciśnienia).
  tonizujący, med. wzmacniający (o lekach).
  tonika muz. podstawowy dźwięk tonacji, dźwięk centralny gamy diatonicznej, nadający jej nazwę (np. w tonacjach C-dur i c-moll toniką jest C).
  toniczny (t. wiersz) - nierównozgłoskowy, ale ze stałą liczbą zgłosek akcentowanych (por. sylabiczny); muz. dotyczący toniki; med. odnoszący się do napięcia tkanek.
 

Etym. - łac. tonus 'napięcie' i gr. tonikós 'napięty; głosowy' od tónos, zob. tonacja; por. hipertonia; hipotonia; katatonia; wagotonia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku