Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kolidować być z czym w sprzeczności, w kolizji.
  kolizja zbieg niezgodnych a. sprzecznych okoliczności, interesów, przepisów, zasad; zderzenie.
 

Etym. - łac. collisio 'zderzenie' od collidere 'zderzać się'; col- zob. kom-; laedere 'uderzać; ranić; uszkadzać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku