Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  teichoskopia teatr. relacja o wypadkach rozgrywających się właśnie poza sceną, rozwijana przez postać dramatu obserwującą je bezpośrednio, np. przez okno, przez dziurkę od klucza, z murów miejskich.
 

Etym. - gr. teíchos 'mur'; zob. -skopia; od nazwy słynnego ustępu Iliady, ks. 3, Homera, gdzie Helena i Priam z murów Troi (stąd nazwa) przyglądają się wodzom achajskim.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku