Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

savoir-faire [wym. sawuar fe:r] zręczność (niekiedy w znaczeniu ujemnym) w realizowaniu swych zamiarów, w postępowaniu z ludźmi; know-how.
savoir-vivre [wym. sawuar wiwr] znajomość zwyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności; por. bon ton.
savoir pour prévoir afin de pouvoir fr., wiedzieć, żeby przewidywać, aby móc (z Catéchisme positiviste, 1852 r. Augusta Comte'a).
 

Etym. - fr. 'jw.'; savoir zob. sawantka; faire, zob. leseferyzm; vivre 'żyć' z łac. vivere, zob. vivat.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku