Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  rad 1. chem. pierwiastek promieniotWóRCZY, Tabl. 1, jasnoszary metal, stosowany w med. do zwalczania nowotworów złośliwych. 2. jednostka pochłoniętej dawki promieniowania jonizującego; zob. radian.
 

Etym. - 1. n.łac. radium 'jw.' z łac. radius, zob. radio-; pierwiastek odkryty przez małżonków Piotra i Marię (Skłodowską)-Curie w r. 1898. 2. skr. od ang. r(adiation) a(bsorbed) d(ose) 'dawka pochłoniętego promieniowania'; zob. radiacja; absorpcja; dozymetr.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku