Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

cote d'alerte fr., alarmowy stan wód (powyżej którego przybór spowoduje powódź); przen. punkt krytyczny, liczba, poziom, oznaczające granicę, której przekroczenie wywołuje kryzys; rozszerz. sytuacja niepokojąca, bliska kryzysowej.
 

Etym. - fr. 'jw.'; cote 'udział, składka; cecha; ceduła'; zob. alert.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku