Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  paragon 1. kwit z bloczka kasowego jako dowód zapłaty za kupiony towar. 2. dawn. współzawodnictwo, emulacja; porównanie z kim.
 

Etym. - 1. nm. nazwa handl., z 2. wł. paragone 'kamień probierczy; próba' od gr. parakonán 'trzeć; ostrzyć na kamieniu'; zob. par(a)-; akonē 'osełka'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku