Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

forsan et haec olim meminisse iuvabit łac., może będziemy jeszcze kiedy wesoło to (tj. nasze niepowodzenia) wspominać (znoście je więc dzielnie i oszczędzajcie się na lepsze czasy).
 

Etym. - z Wergiliusza (Eneasz do towarzyszy w Eneidzie, 1, 203), adaptacja z Homera (Odyseja, 12, 208).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku