Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  misja posłannictwo; ważne zadanie do spełnienia; odpowiedzialne zlecenie do wykonania; delegacja wysłana (za granicę) w specjalnym celu; przedstawicielstwo dypl. o specjalnym zakresie działania; grupa misjonarzy, duchownych chrześc. działających wśród innowierców; budynek zamieszkany przez misjonarzy; (zazw. w l.mn.) uroczystości kośc. i zjazdy duchowieństwa w parafiach w celu ożywienia ducha relig. ludności.
 

Etym. - łac. missio 'posłanie' od mittere 'posyłać; rzucać; puszczać; por. dymisja; eksmisja; emisariusz; intromisja; komis; metrampaż; premis(s)a; (pro)mesa; remis(ja); transmisja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku