Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  biurokracja ogół ludzi administrujących, zarządzających, organizujących pracę instytucji i urzędników; władza oderwana od mas, narzucająca im decyzje społecznie szkodliwe.
  biurokrata urzędnik bezduszny, ślepo trzymający się formalnej strony przepisów.
  biurokratyzm bezduszność, formalizm, rutyna, opieszałość administracji, połączone z niekompetencją i obojętnością dla spraw i interesów jednostek i ogółu.
 

Etym. - fr. bureaucratie 'biurokracja'; bureau 'biur(k)o; urząd' od bure 'gruba materia wełniana (jaką pokrywano stół)' z późn.łac. burra 'jp.'; zob. -kracja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku