Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dubler aktor teatr. grający na przemian z innym tę samą rolę; śpiewak, wirtuoz, sportowiec, akrobata, wyręczający aktorów film. w ujęciach, w których niezbędne są jego umiejętności.
  dublować.
 

Etym. - fr. double 'podwójny; duplikat; dublet; dubler' z łac. duplus 'podwójny'; du- od duo '2'; -plus 'mnożony przez'; por. debel; dublet; dublon.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku