Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  organoleptyka sposób oceny jakości towarów, zwł. żywności i leków, za pomocą zmysłów, tzn. przez oględziny i degustację.
 

Etym. - fr. organoleptique 'organoleptyczny'; zob. organ; gr. lēptikós 'chcący wziąć', od lambánein, zob. katalepsja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player