Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  styren chem. winylobenzen, związek organiczny, z którego przez polimeryzację otrzymuje się tworzywa sztuczne, polistyreny.
 

Etym. - gr. stýraks 'krzew wydzielający żywicę; żywica styraksu'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku