Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  demokracja władza ludu, społeczeństwa; ustrój polit., w którym władza należy do ludu; władza większości; (d. bezpośrednia) forma rządów, w której władzę najwyższą sprawuje ogół obywateli brezpośrednio (jak np. w miastach-państwach staroż. Grecji); (d. reprezentacyjna a. pośrednia) forma rządów, w której władzę najwyższą, nadaną ogółowi obywateli, sprawują oni przez swoich przedstawicieli (deputowanych, posłów senatorów itd.) powoływanych w drodze wolnych wyborów; (d. szlachecka) hist. w feudalnej Polsce, zwł. XV-XVI w., władza polit. całej szlachty, korzystającej z przywilejów i swobód polit., sprawowana poprzez sejmiki i sejm; prawa i swobody obywatelskie.
  demokrata stronnik, zwolennik demokracji; członek partii demokratycznej (w USA); por. republikanin.
  demokratyczny zgodny z zasadami demokracji, bliski, sprzyjający masom ludowym; łatwo dostępny, powszechnie zrozumiały.
  demokratyzm wyznawanie, uznawanie zasad, dążności demokratycznych.
 

Etym. - gr. dēmokratía 'ludowładztwo'; zob. demos; -kracja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku