Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  gubernator przedstawiciel władzy centralnej (metropolii) w dominiach a. koloniach różnych krajów; najwyższy (obieralny) urzędnik każdego stanu USA (ang. governor); w carskiej Rosji - naczelnik guberni, wyższej jednostki adm. (ros. gubiernátor).
  generał-gubernator w carskiej Rosji - administrator prowincji składającej się z jednej lub kilku guberni.
  generalny gubernator namiestnik Hitlera w Generalnym Gubernatorstwie (nm. Generalgouvernement), wykrojonym obszarze okupowanej Polski (1939-45).
 

Etym. - łac. gubernator 'sternik; rządca; władca' od gubernare 'sterować; kierować; rządzić' z gr. kybernán, zob. cybernetyka.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku