Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  akredytowanie uwierzytelnienie, udzielenie przedstawicielowi dypl. pełnomocnictwa do pełnienia funkcji; por. agrément.
  akredytywa ekon. otwarcie przez bank kredytu na określoną sumę i na określonych warunakach; dokument wydany przez bank, zlecający oddziałowi a. innemu bankowi wypłatę określonej sumy okazicielowi.
 

Etym. - fr. accréditif 'akredytywa' od accréditer 'uwierzytelnić; otworzyć kredyt'; zob. ad-; crédit 'kredyt; autorytet; wiara' z łac. creditum, zob. credit.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku