Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kwintal ce(n)tnar metryczny, 100 kg.
 

Etym. - fr. quintal 'jw.' z arab. kintār 'sto jednostek masy' z późn.łac. centenarium '100 funtów' od łac. centum 'sto'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku