Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  anachronizm błędne umiejscowienie wydarzeń hist., pojęć, osób w czasie, w którym nie mogły istnieć; błąd w chronologii; niezgodność z duchem epoki; przeżytek; por. archaizm.
  anachroni(sty)czny.
 

Etym. - gr. anachronídzein 'spóźnić się'; zob. ana-; chrónos, zob. chroniczny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku