Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

concertation [wym. kąsertasją] fr., rodzaj administrowania a. rządzenia, w którym rządzeni, obywatele, salariat, robotnicy itd. są pytani o zdanie, o radę, a decyzje opracowuje się razem z tymi, którzy będą je realizować a. odczuwać ich skutki; współdziałanie i koordynacja planów grup mających rozbieżne interesy.
 

Etym. - fr. od concerter 'razem układać, planować' od concert 'koncert; zgodność; harmonia' z wł. concerto, zob. koncert.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku