Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  templariusz członek zakonu rycerskiego, zał. ok. r. 1118, w okresie krucjat, dla zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymom udającym się do Palestyny i do walki z muzułmanami, zniesionego w r. 1312 przez sobór vienneński z woli króla fr. Filipa IV Pięknego (1285-1314).
 

Etym. - śrdw.łac. templarius 'zakonnik świątyni (Salomona)' z łac. templum 'miejsce oznaczone przez augura dla obserwcji znaków wróżebnych; miejsce poświęcone; świątynia'; por. kontemplacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku