Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Fastenzeit nm., Wielki Post, 40-dniowy (z wyjątkiem niedziel) okres pokutny przed Wielkanocą (ang. Lent, fr. Carême, wł. Quaresima).
Fastnachtspiel [wym. ...szpi:l] komedia karnawałowa, rodzaj prostej komedii a. farsy z jasnym morałem, rozpowszechnionej w Niemczech XV i XVI w. (najwcześniejszy przykład z XIII w.).
 

Etym. - nm. 'jw.'; Fastnacht 'zapusty, ostatki'; fasten 'pościć'; Nacht 'noc'; Spiel 'zabawa; widowisko'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku