Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ekscerpcja robienie wyciągów z pism, dzieł; wybieranie fragmentów z tekstu, ekscerptów.
  ekscerpować.
 

Etym. - łac. excerptio 'urywanie; robienie wypisów' od excerpere 'urywać; wypisywać'; zob. eks-; -cerpere od carpere 'zrywać; zbierać; dzielić'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku