Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

groundhostess [wym. graundhoustes] urzędniczka opiekująca się pasażerami na lotnisku aż do chwili ich wejścia do samolotu.
 

Etym. - ang. 'jw.'; ground 'ziemia, grunt'; zob. hostess.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku