Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  binarny podwójny; dwójkowy (system numeracji); mający 2 czynniki (np. termodynamiczne); w teorii informacji - rozkładający zespół rozpatrywanych możliwości kolejno na pary coraz mniejszych grup, rozpatrujący informację jako występowanie a. niewystępowanie jednego z dwu możliwych stanów fiz.; por. bit.
 

Etym. - późn.łac. binarius 'dwoisty, podwójny' od łac. bini, zob. bin-; por. bit; kombinacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku