Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Bundestag Sejm związkowy, izba niższa parlamentu RFN wybierana w głosowaniu powszechnym.
  Bundeswehr, Bundeswehra siły zbrojne RFN.
  Bundesversammlung parlament austriacki i szwajcarski.
 

Etym. - nm. 'jw.'; Bund 'związek'; Rat 'rada'; Tag(ung) 'dzień; posiedzenie; sejm'; Wehr, zob. Wehrmacht; Versammlung 'zgromadzenie'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku