Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  specyficzny należący do określonej kategorii, posiadający istotny i stały związek z pewnym przedmiotem a. zjawiskiem, właściwy mu, znamienny dla niego; swoisty, charakterystyczny; odrębny; ograniczony z natury do określonej osoby, sytuacji, zjawiska itd.
  specyfikacja wyszczególnienie; wykaz towarów (bez cen); por. faktura (handl.).
  specyfika błędnie zamiast: specyficzność, swoistość, cecha swoista, specyficzna, swoisty charakter, istota, istotne potrzeby.
  specyfik lek sprzedawany przez przemysł farmaceutyczny w stanie gotowym, opatrzony indywidualną nazwą handl.
 

Etym. - późn.łac. specificus 'swoista' z łac. species 'wygląd; kształt; rodzaj; gatunek; idea(ł)' por. episjer; specjacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku