Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  epistolarny (dotyczący utworów napisany(ch) w formie listu.
  epistoła żart. (sążnisty, rozwlekły) list; zob. lekcja.
  epistolografia dział lit. obejmujący utwory napisane w formie listów; sztuka pisania listów.
 

Etym. - łac. epistola 'list' z gr. epistolē 'wiadomość; list' od epistéllein 'posyłać'; zob. epi-; stéllein 'porządkować; przygotować; wysłać'; por. apostolat; zob. -graf-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku