Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  postponować pomiatać, traktować z góry, wzgardliwie, z lekceważeniem, mieć za nic.
 

Etym. - łac. postponere 'kłaść co po czym, jw.'; zob. post-; ponere, zob. pozycja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku