Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

incompatibilia, incompatibilitas, [wym. inkom...] w dawn. Polsce - zakaz łącznego sprawowania określonych urzędów; zakaz łączenia mandatu poselskiego z pewnymi funkcjami publ. a. zawodowymi.
 

Etym. - śrdw.łac. l.mn. 'osoby, rzeczy nie dające się pogodzić z sobą' od incompatibilis 'niezgodny'; zob. in- 1; compatibilis 'zgodny' z późn.łac. compati 'litować się; współczuć'; com- zob. kom-; pati, zob. pasja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku