Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  KRYPT-, KRYPTO- w złożeniach: ukryty; przykryty; niewidoczny; zamaskowany; tajny; zakonspirowany.
  krypta sklepione pomieszczenie pod kościołem, zwykle kaplica a. miejsce składania zwłok.
  krypteja tajna policja młodzieżowa w Sparcie; prowadzone przez nią tajne patrolowanie Lakonii, połączone ze śledzeniem, wydawaniem władzom, a. nawet skrytym zabijaniem na miejscu helotów podejrzanych o zagrażanie bezpieczeństwu państwa.
  kryptografia sztuka pisania szyfrem, pismem zrozumiałym tylko dla wtajemniczonych, sporządzania kryptogramów, tekstów szyfrowanych.
  krypton chem. pierwiastek, gaz szlachetny, heLOWIEC, Tabl. 1.
  kryptomeria bot. cedr japoński, szydlica.
  kryptonim wyraz a. inicjały maskujące właściwą nazwę a. nazwisko; por. alias.
 

Etym. - łac. crapta 'sklepienie; jama' z gr. kryptē 'jw.' od kryptós 'ukryty' i krypteía 'krypteja' z kryptein 'ukrywać'; por. apokryf; grotesk; kruchta; zob. -graf; gram-; -onim.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku