Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  agogika muz. indywidualne odchylenia od tempa i rytmu utworu wprowadzone przez wykonawcę, którym towarzyszyć też mogą zmiany dynamiki.
 

Etym. - nm. Agōgik 'jw.' (termin H. Riemanna, 1884 r.) z gr. agōgē 'odnoszenie' od ágein, zob. agonia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku