Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kompleks zespół przedmiotów a. zjawisk uzupełniających się, tworzących całość; psych. zespół stłumionych a. usuniętych w podświadomość pragnień i wspomnień, nurtujących jednak psychikę i wywierających przemożny wpływ na osobowość (por. Edypa kompleks, Elektry kompleks); pop. przesadna, wyolbrzymiona reakcja (jak strach, nadwrażliwość) na jakiś przedmiot, jakąś osobę a. sytuację, na skutek związanych z nimi przykrych doznań; k. niższości - dotkliwe, ciążące przekonanie o własnej nieudolności i bezwartościowości, powodujące nieśmiałość a., przez kompensację, nadmierną agresywność.
  kompleksowy ogarniający kilka rozmaitych dziedzin; całościowy.
  kompleksja przest. budowa ciała, usposobienie, temperament.
 

Etym. - łac. complexio 'połączenie; związek' od complexus 'otoczenie; objęcie' z p.p. od complecti 'owinąć; objąć'; zob. kom-; plectere 'splatać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku