Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  elekcja powoływanie dostojników świeckich, duchownych i monarchów w drodze obioru; obiór (zwł. króla).
  elekcyjni królowie - obierani przez ogół szlachty (w Polsce od 1572 r.).
  elektorat polit., wyborcy; ogół wyborców.
  elektor hist. wyborca; w dawn. Rzeszy Niemieckiej tytuł książąt mających przywilej obierania cesarza.
 

Etym. - łac. electio 'wybór; selekcja' od eligere 'wybierać'; e- zob. eks-; -ligere od legere, zob. legenda.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku