Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  purysta osoba (przesadnie, pedantycznie) dbająca o czystość i nieskazitelność języka.
  purytanin członek grupy protestantów ang. (w XVI i XVII w.), przeciwstawiającej się tradycjom i formom Kościoła anglikańskiego, która w czasach Olivera Cromwella (1649-59) stała się silną partią polit. i w większości wyemigrowała do Nowej Anglii; przen. człowiek o b. surowych zasadach moralnych.
  puryzm (przesadnie) rygorystyczna dbałość o czystość języka (a. surowość obyczajów); dążenie do nadania zabytkom jednolitego, czystego charakteru stylowego przez usuwanie późniejszych nawarstwień.
 

Etym. - fr. puriste 'puryst(k)a', purisme 'puryzm' i ang. puritan 'purytanin' (z późn.łac. puritas 'czystość') od łac. purficare 'oczyszczać' od purus 'czysty'; por. purée.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku