Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  fiksatywa plast. utrwalacz łatwo ścierających się rysunków robionych ołówkiem, węglem, kredą, pastelami, nakładany przez rozpylanie.
 

Etym. - fr. fixatif 'jw.' od fixe 'stały' z łac. fixus p.p. od figere 'umocować; przybić'; por. fiszka.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku