Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  HEKS(A)- w złożeniach: sześć; zawierający a. posiadający sześć.
  heksametr metrum poezji antycznej złożone z sześciu stóp daktylicznych, które (poza stopą piątą) mogły być zastępowane spondejami.
  heksagon sześciokąt; przen. Francja (ze względu na jej kształt na mapie).
 

Etym. - gr. heks '6'; fr. héxagone 'jw.' z gr. hekságōnos 'sześciokątny'; heksámetron 'jw.' z r.nij. od heksámetros 'sześciomiarowy'; zob. -gon- 1; -metr-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku