Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

zaum [wym. za-um] ros., 'język pozarozumowy', arbitralna kombinacja dźwięków, gra z morfologicznymi składnikami znanych wyrazów stosowana w poezji ros. przez Wielemira Chlebnikowa (1885-1922) i Aleksieja J. Kruczonycha (1886-?) w dążeniu do obnażenia "słowa samoistnego", zgodnie z przekonaniem futurystów, że słowo, jako budulec poezji, należy wyzwolić z jego "tradycyjnej zależności od znaczenia" i uczynić z niego jednostkę samowystarczalną.
 

Etym. - ros. zaúmnyj 'pozarozumowy; przemądrzały' od úmnyj 'rozumny' z um 'rozum, umysł'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku