Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kuluary pomieszczenie poza salą obrad (parlamentu, zjazdu, konferencji, sądu itd.), gdzie odbywać się mogą nieoficjalne spotkania, zakulisowe pertraktacje, wymiany poglądów, rozmowy.
 

Etym. - fr. couloir 'korytarz; kuluar' od couler 'płynąć; mijać; cedzić' z łac. colare 'cedzić; oczyszczać' od colum 'sito'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku