Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

au pair fr., [wym. o pe:r] dosł. al pari, po cenie nominalnej: (o umowie, porozumieniu, układzie między dwiema stronami) uregulowany, spłacony, skwitowany, wyrównany wzajemnymi usługami; dziewczyna cudzoziemka, która spełnia prace gospodarskie w domu, pilnuje dzieci a. pomaga im w nauce, a wszystko bezpłatnie, w zamian za mieszkanie i utrzymanie.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku