Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  onomazjologia językozn. dział leksykologii przyjmujący klasyfikację pojęć a. desygnatów za podstawę klasyfikacji nazw (odwrotnie niż to czyni semantyka).
 

Etym. - zob. -onim; gr. onomasía 'nazwa; wyrażenie' od onomádzein, zob. onomastyka; -log; log-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku