Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Interwizja org. zajmująca się wymianą programów TV 8 państw europejskich (Bułgarii, Czechosłowacji, Finlandii, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i byłego ZSRR).
 

Etym. - zob. inter-; wizja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku