Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  instant (coffe, tea, cocoa etc.) ang. - (kawa, herbata, kakao itd.) błyskawiczne, momentalne - ekstrakt gotowy do natychmiastowego użytku po zalaniu wrzątkiem.
instant city ang., miasto tymczasowe, "odręczne" (np. na czas festiwalu młodzieży), zbudowane zazw. z nadmuchiwanych powietrzem plastykowych struktur (zob. inflatables), po kilku dniach znikające wraz z mieszkańcami.
 

Etym. - ang. instant 'nagły, naglący; bieżący (miesiąc); przyrządzany na poczekaniu' od łac. instans dpn. instantis z p.pr. od instare, zob. instancja; city.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku